Przed przystąpieniem do szkolenia na dowolny kurs prawa jazdy należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie / prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  • zgodę rodziców - jeżeli jest wymagana (dotyczy osób niepełnoletnich),
  • kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę oraz numer identyfikujący. Z tym dokumentem oraz z dokumentem tożsamości należy zgłosić się do naszego ośrodka.

 

Lp. Organ wydający adres organu telefon kontaktowy

godziny urzędowania

 
1.

Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju

Wydział Komunikacji

Al.Józefa Piłsudzkiego 60 (32) 4785125

pon.,wt.,śr-7:30-15:30

czw.- 7:30-17:00

pt.-7:30-14:00

 
2.

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu

Wydział Komunikacji

ul.Pszowska 92a

(32) 4120903

(32)4120904

pon.,wt.,śr-8:00-15:00

czw.- 8:00-17:00

pt.-8:00-13:00

 
3.

Starostwo Powiatowe w Rybniku

Referat Komunikacji

ul. 3 Maja 31

(32) 4234522

wew.10,13,12,11

pon.,wt.,śr-7:30-15:00

czw.- 7:30-17:30

pt-.7:30-12:30

 
4.

Urząd Miasta w Żorach

Wydział Komunikacji

Al.Wojska Polskiego 25 (32)4348103

pon.-pt.- 7:30-15:30

Dyżur w pon. do 17:00

 
5.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Wydział Komunikacji

ul.Bobrecka 29 (33) 4777108

pon.,wt.,śr-7:30-15:00

czw.- 8:00-17:00

pt.-8:00-14:30

 
6.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Wydział Komunikacji

ul. 3 Maja 10 (32) 2103369

pon.- 7:30-17:00

wt.-pt.-7:30-15:30

 
7.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Wydział Komunikacji

Plac Okrzei 4 (32) 4181466

pon.,wt.,śr-7:30-15:30

czw.- 7:30-17:00

pt.-7:30-14:00