Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

pobierz.

Prawo jazdy

starostwa

Kurs ma na celu przygotowanie kierowców zawodowych do bezpiecznego i samodzielnego wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania dla uczestników  kursów ADR:

 • kurs dokształcający początkowy-ADR - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych.
  Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym i transporcie drogowym oraz mieć ukończone 21 lat.
 • kurs dokształcający doskonalący-ADR - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat.
  Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

 

Rodzaje kursów ADR

I. Kurs dokształcający początkowy:

 • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze, co najmniej 24 godzin lekcyjnych;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - materiały i przedmioty wybuchowe - w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - materiały promieniotwórcze - w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

II. Kurs dokształcający doskonalący:

 • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - materiały i przedmioty wybuchowe - w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - materiały promieniotwórcze - w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

Prowadzenie kursu dokształcającego początkowego i doskonalącego łącznie z jednym lub więcej niż jednym z kursów specjalistycznych, może przy tym odbywać się w formie kursu zintegrowanego dla wszystkich klas.

KLASY MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Materiały niebezpieczne są klasyfikowane w jednej z 13 klas. Każdy z materiałów posiada własną pozycję oznaczoną czteroliterowym numerem UN i jest przydzielony do jednej z trzech grup pakowania (PG). Te cztery informacje (UN, nazwa wg. ADR, klasa i PG) w zupełności wystarczą do identyfikacji każdego niebezpiecznego materiału.