Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

pobierz.

Prawo jazdy

starostwa

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ - przeznaczony jest dla osób które uzyskały prawo jazdy:

Kat C po 10 września 2009 roku

Kat D po 10 września 2008 roku

wiek

DLA KAT. C1,C,C1+E,C+E   -  (18 - 21 LAT)

lub

DLA KAT. D1,D,D1+E,D+E  -  (21-23LAT)

INFORMACJA O KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ


Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

  • w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych
  • w części specjalistycznej:

o   65 godzin zajęć teoretycznych,

o   16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

o   4 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:

D1,D1+E,D,D+E - wydane przed 10 września 2008r.
C1,C1+E,C,C+E - wydane przed 10 września 2009r.