Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

pobierz.

Prawo jazdy

starostwa

SZKOLENIA OKRESOWE KIEROWCÓW (przewóz rzeczy lub osób) przeznaczone jest dla osób które uzyskały prawo jazdy:

Kat C1, C, C1+E, C+E 10 do września 2009 roku

Kat D1, D, D1+E, D+E 10 do września 2008 roku

INFORMACJA O SZKOLENIU OKRESOWYM

Obowiązek takiego przeszkolenia wynika z art. 39a ust. 1 ustawy o Transporcie drogowym. Terminy szkoleń wynikają z daty zdobycia po raz pierwszy prawa jazdy kat. C i D:

Do:

10 września 2009r.
w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980r.
10 września 2010r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

- kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980r.

- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990r.

10 września 2011r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

- kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995r.

- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000r.

10 września 2012r

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

- kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000r.

- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005r.

10 września 2013r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

- kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005r.

- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008r.
10 września 2014r. w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009r.

Szkolenie okresowe obejmuje:

- 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych,

- 14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.