Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

Przed przystąpieniem do szkolenia na dowolny kurs prawa jazdy należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie / prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • zgodę rodziców - jeżeli jest wymagana (dotyczy osób niepełnoletnich),
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę oraz numer identyfikujący. Z tym dokumentem oraz z dokumentem tożsamości należy zgłosić się do naszego ośrodka.

Dodatkowo:

 • warsztaty z podstaw doskonalenia techniki jazdy,
 • możliwość nagrania jazd,
 • każdy uczestnik kursu jest objęty ubezpieczeniem.

Tok szkolenia:

 • kursy zwykłe,
 • kursy ekspresowe,
 • jazdy szkoleniowe w godz. 6.00-23.00,
 • również w weekendy.

Bezpieczne (sugerowane) wyposażenie na zajęcia uczącego się motocyklisty*:

 • kask lub „kominiarka” (szkoła wyposaża na lekcjach w kaski, ale ze względów higienicznych sugeruje zakup własnych),
 • rękawice zakrywające całe dłonie,
 • kurtka motocyklowa zapinana na suwak, guziki lub zatrzaski,
 • spodnie z długimi nogawkami,
 • wiązane pełne obuwie na płaskim obcasie.

*ubiór wymagany na egzaminie państwowym