Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

pobierz.

Prawo jazdy

starostwa

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE
stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych
do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia
i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu

Grupa I - Maszyny do robót ziemnych

Lp.

Nazwa maszyny
lub urządzenia

Jednostka
charakteryzująca maszynę
lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

0gólna ilość godzin

Teoria i praktyka

1.

Koparki jednonaczyniowe

pojemność naczynia m3

do 0,8

176 h

116 hT 60 h P

2.

Koparkoładowarki


                        

wszystkie typy

176 h

116 hT 60 h P

3.

Spycharki

moc silnika kW

do 110

176 h

116 hT 60 h P

4.

Ładowarki jednonaczyniowe

pojemność naczynia m3

do 2,5

176 h

116 hT 60 h P

 

W jednym kursie istnieje możliwość połączenia dwóch specjalności:

 • Koparkoładowarka + koparka jednonaczyniowa do 0.8 m3
 • Koparkoładowarka + ładowarka jednonaczyniowa do 2,5 m3

Dla pozycji 1,3,4 istnieje możliwość uzyskania dodatkowo poszerzenia o wybrany typ maszyny z klasy wyższej

Ceny kursu obejmują szkolenie + opłaty egzaminacyjne

Zajęcia teoretyczne piątek godz.16.00 sobota, niedziela godz.8.00 

 

 Grupa II - Maszyny do robót drogowych

 

Lp.

Nazwa maszyny
lub urządzenia

Jednostka
charakteryzująca maszynę
lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

0gólna ilość godzin

Teoria i praktyka

1

Recyklery

-

wszystkie typy

80 h

66 h T, 14 h P

2

Przecinarki
do nawierzchni dróg

-

wszystkie typy

44 h

34 h T, 10 h P

3

Narzędzia udarowe ręczne

rodzaj zasilania

wszystkie typy

44 h

34 h T, 10 h P

4

Zespoły maszyn do produkcji
mieszanek betonowych *)

wydajność m3/h

do 60

132 h

99 h T, 33 h P

5

Walce drogowe

masa walca t

do 18

132 h

98 h T, 34 h P

6

Zagęszczarki i ubijaki
wibracyjne

-

wszystkie typy

44 h

34 h T, 10 h P

7

Samojezdne malowarki
znaków na jezdni

-

wszystkie typy

   
8

Piły mechaniczne
do ścinki drzew

-

wszystkie typy

44 h

32 h T, 12 h P

 

Istnieje możliwość  połączenia w jednym kursie trzech specjalności tj.

 • Przecinarki do nawierzchni dróg + Narzędzia udarowe ręczne + Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne.

Ceny kursu obejmują szkolenie + opłaty egzaminacyjne

Zajęcia teoretyczne piątek godz.16.00 sobota, niedziela godz.8.00 

 

Grupa IV - Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

 

Lp.

Nazwa maszyny
lub urządzenia

Jednostka
charakteryzująca maszynę
lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

0gólna ilość godzin

Teoria i praktyka

1

Sprężarki przewoźne

wydajność m3/min

do 10

88h

72T, 16P

2

Elektrownie polowe

moc kVA

do 125

88h

72T, 16P

3

Wielozadaniowe
zasilacze hydrauliczne

wydajność pomp hydraulicznych l/min.

wszystkie typy

88h

68T, 20P

4

Betoniarki*)

-

wszystkie typy

38h

26T, 12P

5

Pompy do mieszanki betonowej

-

wszystkie typy

88h

68T, 20P

 

 

*)Nie dotyczy napędu silnikami elektrycznymi jednofazowymi
    oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1Kw

Ceny kursu obejmują szkolenie + opłaty egzaminacyjne
 

Zajęcia teoretyczne piątek godz.16.00 sobota, niedziela godz.8.00 

 

 

Kurs operatora maszyn

 • operator koparki jednonaczyniowej klasa III
 • operator ładowarki klasa III
 • operator koparko-ładowarki

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
 • udokumentowanie miesięcznego stażu pracy przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W przypadku braku takiego stażu – musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin (bez dodatkowej opłaty).

Czas trwania kursu: 7 TYGODNI (116 g. teorii i 60 g. praktyki na grupę)

 

Kurs operatora narzędzi

 • operator narzędzi udarowych ręcznych
 • operator przecinarek do betonu i asfaltu
 • operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.

Czas trwania kursu: 2 TYGODNIE (32 g teorii i 10 g praktyki na grupę)