Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

pobierz.

Prawo jazdy

starostwa

Egzaminy państwowe

Bielsko

Kategoria B - uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  • opisanym wyżej pojazdem z przyczepą lekką,
  • pojazdem z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.
  • ta kategoria uprawnia takżę do prowadzenia mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym (również z przyczepą lekką).

POSIADAMY NAJNOWSZE TOYOTY YARISY 6-BIEGOWE (identyczne jak przewidywane na egzaminie państwowym)
Wymagany wiek - 17 lat i 9 miesięcy (kurs), 18 lat (egzamin państwowy)
Zakres kursu:

  • 30 h teorii,
  • 30 h jazd
  • na miejscu plac manewrowy zgodny z wymogami rozporządzenia