Belka krzempek 1

 

serwis

Lekarz

e szkolenia

wynajem

pobierz.

Prawo jazdy

starostwa

Warsztaty 2014

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach 2014 dla instruktorów nauki jazdy, które odbędą sie w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Przemysłowa 1, w dniach:

 

21.11 - 23.11.2014;  28.11 - 30.11.2014;

05.12 - 07.12.2014; 12.12 - 14.12.2014; 19.12 - 21.12.2014

godz. 15.30

 

 NOWA CENA ZA WARSZTATY - 200 zł

 

zapis online1

Instrukcja obsługi platformy e-learningowej „KRZEMPEK”

1.    Zalecenia
Aby prawidłowo korzystać z platformy e-learningowej zaleca się aby przed jej uruchomieniem zaktualizować system swojego komputera poprzez:
•    pobranie aktualizacji systemu,
•    zainstalowanie przeglądarki internetowej „Firefox”,
•    zainstalowanie programu (wtyczki) Adobe Flash Player.

2.    Platforma umieszczona jest pod adresem internetowym www.e-prawkowdomu.pl . Po wejściu na ta stronę ukazuje się obraz jak poniżej:

 

loyaut

Wprowadzamy w odpowiednie pola dane otrzymane w ośrodku czyli login i hasło po czym klikamy w klawisz „Zaloguj”.

W przypadku gdy zapomnisz hasła, możesz skorzystać z funkcji jego przypomnienia. Po wybraniu tej opcji, system wyśle na wskazany przez Ciebie (podczas wizyty w naszym ośrodku), adres e-mail – link pozwalający na zmianę hasła. W przypadku gdy zapomnisz swojego loginu – przypominamy, że jest nim najczęściej numer PESEL lub wskazany adres e-mail. Jeśli tak nie jest – skontaktuj się z obsługą ośrodka.

Po zalogowaniu do systemu zobaczysz obraz jak poniżej.

 

plansza1

 

Aby rozpocząć korzystanie z programu kliknij ikonkę „Szkolenia”. Zobaczysz również obraz:

 

plansza2

 

 

Kontynuuj

E-learningowe kursy prawa jazdy prowadzone przez OSK Krzempek z Jastrzębia-Zdroju odbywają się w oparciu o autorską platformę

Miło nam poinformować wszystkich, iż otrzymaliśmy status SUPER Ośrodka Szkolenia Kierowców !

 

Status jest nie tylko kolejnym potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia naszego ośrodka, ale również oznacza wiele udogodnień dla naszych Kursantów.
Jest to specjalny status wyróżniający ośrodki szkolenia, które spełniają dodatkowe, bardzo wysokie wymagania. Spośród innych ośrodków wyróżniają nas między innymi:

 • prowadzenie szkoleń dla kierowców od ponad 20 lat !,
 • szkolimy na wszystkie kategorie prawa jazdy (AM,A1,A2,A,B1,BE, C, CE, D, T),
 • posiadamy odpowiednie, zgodne z ustawą warunków lokalowych, tj. w pełni wyposażone sale szkoleniowe oraz pełnowymiarowy plac manewrowy,
 • posiadamy nowoczesną flotę pojazdów szkoleniowych,
 • dysponujemy pomocami i środkami dydaktycznymi zapewniającymi prowadzenie szkoleń zgodnie z obowiązującymi programami dla każdej kategorii,
 • zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem,
 • posiadamy akredytację kuratora oświaty.

Nasz ośrodek ma prawo jako jedyny na naszym terenie ma dodatkowe uprawnienia do:

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług !

 

Kurs na instruktora nauki jazdy - rozpoczęcie 20 i 26 listopad 2014 godz 16.00 !

PUS sp. z o.o. jako "ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań", organizuje kursy dla kandydatów na instruktorów w zakresie kat. A, B, B+E, C, C+E, D, T. Szkolenie jest zgodne z zakresem przewidzianym w rozporządzeniu MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ  z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Program zkolenia

Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczestników kursu kandydatów na instruktorów lub kursu uzupełniającego dla instruktorów określa tabela nr. 1.

Poz. Nazwa przedmiotu  Liczba godzin zajęć
 teoretycznych  praktycznych

 1

 Psychologia 10  -
 2  Metodyka nauczania  50  -
 3  Prawo o ruchu drogowym  30  -
 4  Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu  18  -
 5  Bezpieczeństwo ruchu drogowego  10  -
 6  Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia  6  -
 7  Technika i taktyka jazdy  2  5
 8  Praktyka instruktorska  4 50*)
 9  Razem  130 55*)
*) Należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do zakresu szkolenia kandydata określoną w tabeli nr 2.

 Tabela 2.

Poz. Zakres objęty nauczaniem Liczba godzin zajęć *)
1.  Kat.  10
2.  Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T lub pozwolenie   30
3.  Kat. C+E, D+E  15
4.  Kat. D  25
*) Podane wartości odnoszą się oddzielnie do każdej kategorii prawa jazdy.   

 

 

Cennik kursów

 • Cena kursu: 3000 zł ( cena dotyczy kandydatów, którzy nie są instruktorami w żadnej kategorii )
 • Cena rozszerzenia na kolejne kategorie: 

          + 2 800 zł dopłata dla kat. D

          + 2 700 zł dopłata dla kat. C

          + 2 600 zł dopłata dla kat. A

.

Charakterystyka uczestnika kursu:

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadać, przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
 • przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • zaświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Opłata za kurs może być jednorazowa bądź rozłożona na 3 nieoprocentowane raty do zakończenia szkolenia.